Openbaar onderwijs

De Verrekijker is een openbare basisschool. Openbaar wil zeggen dat we uitgaan van de kernwaarden van het openbaar onderwijs en dat onze school openstaat voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging, geloof, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of geaardheid. Kinderen ervaren dat er verschillen zijn tussen mensen op allerlei gebieden en leren respectvol en tolerant met deze verschillen om te gaan. Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. We geven de kinderen op deze wijze een ruime blik op de samenleving.

Verrekijker

Stichting Openbaar BasisOnderwijs Duin- en Bollenstreek


De Verrekijker maakt deel uit van de stichting Openbaar BasisOnderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB). In deze stichting zijn alle openbare scholen voor basisonderwijs ondergebracht uit Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg en Voorhout.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de profilering van het openbaar basisonderwijs die er voor moet zorgen dat het openbaar basisonderwijs een eigen positie inneemt tussen de andere basisscholen. Ouders moeten binnen het openbaar onderwijs kunnen kiezen uit verschillende onderwijsvormen. Vandaar dat binnen de stichting OBODB, naast modern klassikaal onderwijs, ook Jenaplan- en Daltononderwijs wordt aangeboden.