PBS

Positive Behavior Support (PBS)is een schoolbrede aanpak waarbij het team zich richt op het stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen. Het team is  bekend met de uitgangspunten van PBS en hebben ze geleerd deze toe te passen.

Dit doen zij door:

  • De waarden van de school te bepalen en de gedragsverwachtingen hieraan te koppelen
  • De gedragsverwachtingen te visualiseren
  • Door middel van lessen in goed gedrag de gedragsverwachtingen daadwerkelijk aan te leren
  • Te werken aan een positieve schoolcultuur
  • Actief toezicht in de algemene ruimten verder aan te scherpen
  • Afspraken te maken over ongewenst gedrag en de daaropvolgende consequenties
  • Data te verzamelen en te analyseren
Verrekijker

Op deze manier ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarbinnen pro-sociaal en leerbevorderend gedrag systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. De leerlingen weten wat er in de school van hen verwacht wordt en gedragen zich daarnaar. Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof. Zo ontstaat meer effectieve leertijd, grotere taakgerichtheid en minder verstoring in de klas. De leerprestaties verbeteren.

 

Traumasensitief lesgeven

Traumasensitief lesgeven houdt in dat het team zich bewust is van de impact die trauma op het gedrag en de leerprestaties van leerlingen kan hebben. Dit betekent dat ze een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin leerlingen zich begrepen en geaccepteerd voelen. Leerkrachten passen hun lesmethoden aan om stress te verminderen en het welzijn van leerlingen te bevorderen. Dit kan door voorspelbare routines, duidelijke communicatie, en geduldige begeleiding. Ze zijn alert op signalen van stress en angst en reageren hierop met empathie en begrip. Daarnaast leren ze strategieën om leerlingen te helpen bij het reguleren van hun emoties en gedrag. De school heeft opgeleide trainers die ervoor zorgen dat het team continu getraind blijft in traumasensitieve benaderingen. Deze trainers bieden regelmatige workshops, individuele coaching en praktische ondersteuning om de vaardigheden van leerkrachten up-to-date te houden. Hierdoor is het hele team goed uitgerust om traumasensitief les te geven en bij te dragen aan een positieve leeromgeving voor alle leerlingen.