PBS

Vanaf mei 2012 is een start gemaakt met het invoeren van Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak waarbij het team zich richt op het stimuleren van gewenst gedrag van leerlingen. Door middel van studiedagen zijn de leerkrachten bekend gemaakt met de uitgangspunten van PBS en hebben ze geleerd deze toe te passen.

Dit doen zij door:

  • De waarden van de school te bepalen en de gedragsverwachtingen hieraan te koppelen
  • De gedragsverwachtingen te visualiseren
  • Door middel van lessen in goed gedrag de gedragsverwachtingen daadwerkelijk aan te leren
  • Te werken aan een positieve schoolcultuur
  • Actief toezicht in de algemene ruimten verder aan te scherpen
  • Afspraken te maken over ongewenst gedrag en de daaropvolgende consequenties
  • Data te verzamelen en te analyseren
Verrekijker

Op deze manier ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarbinnen pro-sociaal en leerbevorderend gedrag systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. De leerlingen weten wat er in de school van hen verwacht wordt en gedragen zich daarnaar. Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof. Zo ontstaat meer effectieve leertijd, grotere taakgerichtheid en minder verstoring in de klas. De leerprestaties verbeteren.

In het schooljaar 2021-2022 volgt het team een begeleidingstraject waarbij wordt gekeken naar de verwachtingen en afspraken uit 2012. Indien nodig worden de gedragsverwachtingen aangepast naar de huidige situatie op De Verrekijker.

Traumasensitief lesgeven

In het schooljaar 2022-2023 heeft het team een training traumasensitief lesgeven gevolgd. In het schooljaar 2023-2024 zullen een aantal leden zich laten opleiding tot trainer traumasensitief lesgeven. Dit om in de toekomst ook te kunnen waarborgen dat het hele team bekend is met deze manier van lesgeven. Traumasensitief lesgeven (TSL) is een proces waarbij het hele onderwijsteam zich bewust is en kan tegemoet komen aan de behoeften van getraumatiseerde kinderen. Bewustwording en signaleren is hierbij van belang. Wij zijn van mening dat deze vaardigheid essentieel is bij het onderwijs aan o.a. vluchtelingenkinderen.