Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms wil iemand een klacht over een meningsverschil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor De Verrekijker is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op school en op de website van de stichting OBODB (www.obodb.nl). Op aanvraag kunt u kosteloos een papieren versie van de regeling krijgen. Ervaart u een probleem? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, dan kunnen we op zoek gaan naar een oplossing. Neem in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit, of ligt het probleem buiten de groep? Schakel dan de schoolleiding of het schoolbestuur in.

Voor behandeling van klachten is De Verrekijker aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. Joska Warmenhoven, de vertrouwenspersoon, kan u daarbij helpen. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer van De Verrekijker: 071 - 401 22 87.

De LKC is te bereiken bij: 
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT
Tel. 030 - 280 95 90

U kunt ook de website onderwijsgeschillen.nl raadplegen of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.