Archief

Rapport Defence for Children

Rapport Defence for Children

Op 20 juni 2023 heeft Defence for Children een rapport uitgebracht met de titel: Dweilen met de kraan open: de bedreigde ontwikkeling van kinderen in gezinslocaties en de drempel tot adequate (jeugd)hulp. Via deze link kunt u het rapport lezen.