Adviesteam NT2

Het team bestaat uit Maartje Kersten, Petra van Duijn, Esmée Rashrash-Hulzebos, Tinka Persoon en Nel Haasnoot. Als adviseurs denken zij één dag in de week, op woensdag, mee met scholen die een NT2-hulpvraag hebben en geven ze advies over lesmateriaal, gedrag etc. In de samenwerking richten zij zich op één vast aanspreekpunt binnen iedere school, zodat het contact zo efficiënt mogelijk verloopt. Het adviesteam geeft presentaties en informatie en over tweedejaars nieuwkomers die al een jaar Nederlands onderwijs hebben gehad.  Het adviesteam geeft advies over eventuele aanpassingen die moeten worden gedaan en kan maatwerkvragen beantwoorden. Ze hebben diverse materialen ter inspiratie die gebruikt kunnen worden in het onderwijs aan tweedejaars nieuwkomers. Ook geeft het adviesteam workshops. Deze zijn terug te vinden in de academie van OBO en Sophia.

Het adviesteam heeft een infomagazine geschreven voor scholen. In het magazine staan handvatten voor leerkrachten en ondersteuners die een (tweedejaars) nieuwkomer in de klas krijgen. Het magazine staan onder andere handvatten over organisatie in de klas, hoe je het kind kan verwelkomen en hoe je de leerling en ouders kunt begeleiden. Je leest over traumasensitief lesgeven, over de waarde van meertaligheid en de kracht van het inzetten van de moedertaal. Kortom een waardevolle aanvulling voor iedere school die met deze doelgroep te maken heeft. U kunt het magazine bestellen door een mail te sturen naar adviesteamNT2@obsdeverrekijker.nl

Van november 2022 tot eind december 2023 heeft het adviesteam gewerkt op basis van de subsidie expertise delers voor nieuwkomers. Vanaf 1 januari wordt het adviesteam gefinancierd door Stichting OBO Duin- en Bollenstreek en Sophiascholen.  Scholen van andere stichtingen kunnen nog steeds een beroep doen om het adviesteam maar zullen hiervoor wel een financiële vergoeding moeten betalen. 

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op. 

Verrekijker