Expertisecentrum NT2

Binnen de stichting OBODB ontwikkelt obs de Verrekijker zich als regionaal expertisecentrum op het gebied van NT2. De Verrekijker wil de opgebouwde vakkennis en vaardigheden overdragen aan reguliere basisscholen in de regio die les geven aan kinderen met een taalachterstand in het Nederlands.
 

Verrekijker